D.Convert

Popis Linky na stiahnutie Verzia

Používateľská príručka D.Convert


Inštalačný balík D.Convert


Používateľská príručka Nástroja pre vytváranie .zip balíčkov záznamov
zaručených konverzií zrealizovaných aplikáciami ZaKo a D.Convert do 1.12.2019.


Inštalačný balík Nástroja pre vytváranie .zip balíčkov záznamov
zaručených konverzií zrealizovaných aplikáciami ZaKo a D.Convert do 1.12.2019.


Dokumentácia určená pre integrátorov aplikácie D.Convert
v rámci portálových riešení informačných systémov

DConvert_UserManual.pdf


Setup


DConvert_Export_UserManual.pdf
 


Setup
 


Integračná_príručka_D.Convert.pdf
 

 


3.2.2306.2301


 
 


1.0.1.48
 


 
 


Návod - Inštalácia aplikácie

 Nižšie je uvedený link na stránku, z ktorej si môžte nainštalovať aplikáciu Pades info processor:
https://github.com/ditecsk/PadesInfoProcessor/raw/master/PadesInfoProcessorSetup/build/PadesInfoProcessor.msi.
Po nainštalovaní danej aplikácie skúste urobiť konverziu dokumentu typu PadES.