Aplikácia podľa typu licencie hromadne/jednotlivo podpisuje elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Podporuje formáty PDF, PDF/A, TXT, PNG a XML formuláre. Aplikácia zabezpečuje evidenciu prípadných chýb vznikajúcich pri podpisovaní formou ukladania reportu do súboru.

Spôsob použitia

Po spustení aplikácie je potrebné nastaviť vstupný a výstupný adresár pre spracovávané dokumenty alebo použiť funkciu drag a drop. Po aktivácii procesu podpísania, používateľ vloží bezpečné zariadenie a zadá aktivačný PIN kód. Aplikácia v závislosti od typu licencie podpíše každý dokument samostatne alebo dávku samostatných dokumentov hromadne, podpísané dokumenty presunie do nastaveného výstupného adresára.

Kontext nasadenia

Architektúra produktu je realizovaná na pracovnej stanici v prostredí Microsoft Windows. Aplikácia môže využívať HSM modul alebo iné bezpečné zariadenie určené pre používateľov. K funkcionalite aplikácie je možné pristúpiť cez GUI alebo zadaním príkazu cez command line. Aktivačný PIN kód musí byť zadaný v rozhraní aplikácie.

Hlavné funkcionality

Prezeranie elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom.

Vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu je možné bez zobrazenia jednotlivých dokumentov používateľovi. Formát vytváraného podpisu je ASiC, XAdES alebo PAdES. Podpisovanie dokumentu viacerými podpismi rovnakého formátu. Dostupná konfigurácia formátu vytváraného podpisu, parametrizácia pre použitie služby časovej pečiatky a definícia vstupného a výstupného adresára pre dokumenty.

Evidencia údajov pre podpísanie elektronických formulárov. Evidencia umožňuje prezeranie, pridávanie z MEF a odoberanie formulárov.
Nastavenie prípadného pripojenia časovej pečiatky k podpisu službou I.CA. Aplikácia podporuje podpisovanie pomocou kariet vydávaných I.CA, Disig, eID kariet a alebo menom a heslom.

Potvrdenie spracovania dokumentu po úspešnom ukončení procesu. Reporting prípadných chýb vzniknutých pri podpisovaní je zabezpečený evidenciou chyby a dôvodu zlyhania procesu, napríklad do súboru.

Funkcie aplikácie D.Bulk Signer
Start Standard Premium
Funkcia rýchleho vkladania dokumentu na podpis (Drag and Drop)
Prezeranie elektronicky podpísaných dokumentov *.pdf
*.asic
Podporované formáty podpisovaných dokumentov PDF
TXT
PNG
XML
Formát vytváraného podpisu ASiC
PAdES
Možnosť pripojenia časovej pečiatky (ČP) od viacerých poskytovateľov Certifikát
Meno a heslo
Viacnásobné podpísanie dokumentov
Hromadné podpísanie dokumentov

Obmedzenia zodpovednosti

Aplikácia používa certifikovaný komponent D.Signer/SRV v spojení s bezpečným zariadením, pre ktoré nebola certifikovaná.
Používateľ je plne zodpovedný za súbory a ich obsah, ktoré sú umiestnené vo vstupnom adresári.
Používateľ musí chrániť bezpečné zariadenie a privátny kľúč, ktorý použije iba v prípade procesu podpisovania.