Microsoft je významným dodávateľom prevádzkovej platformy a špecializovaných aplikácií. Naša firma má dlhoročné skúsenosti v inštalácii, konfigurácii a prevádzke infraštruktúry informačných systémov a v budovaní vysoko spoľahlivých klastrovaných systémov na báze Windows a SQL servera. Rovnako disponujeme skúsenosťami v tvorbe intranetových a e-business aplikácií založených na tejto platforme. Podporou špecializovaných technológií ako XML a BizTalk rozširujeme ponuku riešení v oblasti implementácie e-business aplikácií.

CISCO Systems patrí k najvýznamnejším firmám v oblasti informačných technológií a k vôbec najväčším firmám na svete. Spoločnosť Cisco bola v minulosti predovšetkým veľmi úspešným predajcom smerovačov, dnes je to však globálny obchodný partner pre „digitálnu ekonomiku“.

DITEC, a.s. je dlhoročným a viacnásobne oceneným partnerom pre oblasť sieťových riešení. Naše riešenia kladú maximálny dôraz na kľúčové vlastnosti pre konkrétneho zákazníka pri udržaní rozumnej investičnej náročnosti a rýchlej návratnosti. Z dôležitých atribútov našich riešení by sme chceli vybrať spoľahlivosť a bezpečnosť. Príkladom riešení je integrovaný prenos hlasu a dát, či IP telefónia.

IBM, ako vedúci dodávateľ ponúka široké spektrum riešení ako v oblasti hardvérových prostriedkov, tak aj v oblasti softvérových riešení. Spoločnosť DITEC, a.s., ako jeden z významných partnerov na slovenskom trhu, ponúka v rámci svojich riešení nasledujúce technológie:

  • hardvérové zostavy pre výkonné a spoľahlivé servery, pracovné stanice a notebooky
  • veľkokapacitné výkonné pamäťové zariadenia Shark ako súčasť systému pre správu údajov a dátové sklady
  • štruktúrovaná kabeláž ACS
  • technológie pre data-warehousing a analýzu údajov
  • technológie Content management pre oblasť komplexného spracovania dokumentov

Spolupráca so spoločnosťou HP je orientovaná do oblasti infraštruktúry, bezpečnostných riešení a implementácie zákaznícky orientovaných riešení. V našom portfóliu je ucelená ponuka hardvérových a softvérových riešení firmy HP, ktoré integrujeme do našich riešení pre výkonné a spoľahlivé e-business systémy.

Oracle patrí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce podnikový softvér na svete, ktorý zákazníkom umožňuje získavať tie najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie z ich vlastných informačných systémov a dátových zdrojov. V našich riešeniach sa opierame predovšetkým o databázu Oracle pre jej výkon, škálovateľnosť a bezpečnosť, jej nástroje pre budovanie dátových skladov a business intelligence aplikácií. V oblasti budovania aplikácií, automatizácie procesov a systémovej integrácie sa orientujeme na vývoj aplikácií a služieb vytvorených na základoch flexibilnej architektúry orientovanej na služby (SOA) na platforme Oracle Fusion Middleware.