Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti organizácie a správy IT infraštruktúry, zabezpečenia správy identít a prístupov k jednotlivým sieťovým zdrojom a službám.

Systémový manažment

Naša spoločnosť poskytuje riešenia pre zabezpečenie sledovania výkonu a chybových stavov IT infraštruktúry s možnosťou automatizácie procesov potrebných na vykonanie nápravných krokov.

Nasadzujeme prostriedky pre správu serverov a pracovných staníc so zabezpečením inventarizácie ich softvérového a hardvérového vybavenia, distribúcie softvérových aplikácií a ich aktualizácií a riešenia vzdialeného prístupu pre pracovníkov technickej podpory.

Elektronická komunikácia

Dodávame vysoko dostupnú a bezpečnú elektronickú vnútropodnikovú komunikáciu z možnosťou externého prístupu z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením. Nasadením informačných technológií sprístupnime vašej organizácii nový pohľad na vnútropodnikovú elektronickú komunikáciu so všetkými prvkami, ako sú antivírová a antispamová ochrana, nástroje pre podporu tímovej spolupráce s využitím skupinového plánovania úloh, diskusných priečinkov alebo zdieľaných kalendárov.

Databázy

V oblasti databáz poskytujeme návrh a implementáciu analytických riešení, vytváranie dátových skladov, vytváranie OLAP kociek a reportovacie služby. Realizujeme výkonné a vysoko dostupné databázové systémy so zabezpečením vytvárania a správy databáz, vytváranie spravovacích plánov, mirrorovanie databáz, replikácie dát, ladenie výkonu databázového systému a zabezpečovanie dát, T-SQL programovanie. V oblasti manipulácie s dátami realizujeme prípravu migrácie dát, import a export dát a vytváranie transformačných balíkov.