• Analýza a návrh infraštruktúry pre vstup dokumentov
 • Implementácia
 • Nasadenie a podpora

Analýza a návrh

 • Centralizované / decentralizované riešenie
 • Návrh a optimalizácia formulárov
 • Skenovanie papierových dokumentov
 • Import elektronických dokumentov
 • Import e-mailov a faxov
 • Identifikácia a separácia dokumentov a formulárov
 • Rozpoznávanie a vyťažovanie dát
  • OCR – strojové písmo
  • ICR – ručné písmo
  • OMR – zaškrtávacie polia
  • Čiarové kódy
 • Zlepšenie kvality skenovaných dokumentov (VRS)

Implementácia

 • Dodávka produktov a licencií
 • Dodávka skenerov
 • Customizácia riešenia
 • Vývoj vlastných rozšírení a modulov

Nasadenie a podpora

 • Profesionálna profylaktika a servis skenerov
 • Podpora plošného nasadenia riešenia

Certifikáty

 • Kofax Certified Solution Partner – GOLD
 • Fujitsu Qualified Imaging Reseler – Elite Partner