Prvotná inštalácia aplikácie ako aj jej súčastí potrebných pre správny chod aplikácie.

 1. Secure Store Card Manager

  V prvom rade je potrebné si nainštalovať aplikáciu SecureStore Card Manager, ktorá slúži na správu čipovej karty. Ak ju nemáte nainštalovanú, stiahnete si ju zo stránky www.dtca.sk v záložke Podpora v časti Aplikácie k stiahnutiu (I.CA SecureStore pre Windows). Po nainštalovaní aplikácie a pripojení čítačky si otvoríte SecureStore Card Manager. V aplikácii by sa Vám mala načítať karta a v nej, v ľavej časti zobraziť certifikáty. Mali by ste tam mať aspoň 2 certifikáty (kvalifikovaný a komerčný). Po kliknutí pravým tlačidlom na certifikát sa Vám zobrazí ponuka, z ktorej vyberiete Registrovať certifikát do Windows

  Registrácia certifikátu

  Registrácia prebehne rýchlo a toto isté urobíte aj s druhým certifikátom (ak máte 3 tak aj s tretím). A máte certifikáty nainštalované vo Windows-e.

 2. D.Signer (aplikácia na podpisovanie) a D.Viewer (aplikácie na prezeranie výsledného xzep, asice súboru)

  zo stránky www.slovensko.sk v časti Na stiahnutie, zadať zistiť operačný systém a vybrať 3. Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS, verzia 1.X.XX) rozbaliť a nainštalovať
 3. D.Convert

  – aplikáciu si nainštalujete zo stránky www.ditec.sk , presnejšie http://www.ditec.sk/produkty/d_convert_instalacie (Inštalačný balík D.Convert)

Po nainštalovaní aplikácie D.Convert, pri prvom spustení, je potrebné zadať licenčný kľúč, ktorý Vám bol doručený e-mailom po zakúpení licencie.

Nastavenia aplikácie D.Convert:

 1. V záložke Nastavenia aplikácie v časti Nastavenia aplikácie si vpíšte Použitý prostriedok (môže byť typ scannera, prípadne len napísané Scanner alebo karta člena SAK) a následne stlačte tlačidlo Uložiť.
 2. Ďalej v časti Používatelia je potrebné zadať „Pridať/Zmeniť“:
  • V sekcii Údaje používateľa vyplní používateľ povinné údaje: meno, priezvisko a funkciu fyzickej osoby (používateľa), ktorá bude vykonávať zaručenú konverziu. A taktiež povinné údaje: názov a IČO právnickej osoby
  • V sekcii Prihlasovacie údaje pre prístup do centrálnej evidencie záznamov je potrebné zadať používateľské meno a heslo pre prístup do systému centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktoré získate po registračnom procese na stránke https://www.iomo.sk/ezzkregistracia.
  • A nastaviť správne certifikáty, stlačiť Uložiť a ešte raz stlačiť Uložiť vpravo dole.

Rozlíšenie certifikátov:

 1. PODPISOVÝ CERTIFIKÁT -> kvalifikovaný mandátny certifikát, na ktorom má používateľ OPRÁVNENIE.
 2. PRÍSTUP KU SLUŽBE ČASOVEJ PEČIATKY (TSA) -> Je možné zvoliť možnosť prihlásenie prostredníctvom certifikátu alebo prostredníctvom prihlasovacích údajov meno/heslo.
  1. CERTIFIKÁT
   Podporované certifikáty:
   • První certifikační autorita, a.s.
   • Disig, a.s
   • Národný bezpečnostný úrad SR
   • Národný bezpečnostný úrad SR (pre MŠVVaŠ)
  2. MENO/HESLO
   Podporovaní poskytovatelia:
   • První certifikační autorita, a.s.
 3. CERTIFIKÁT PRE OVERENIE - Je možné zvoliť možnosť prihlásenie prostredníctvom certifikátu alebo prostredníctvom prihlasovacích údajov meno/heslo.
  1. CERTIFIKÁT
   Podporované certifikáty:
   • První certifikační autorita, a.s.
  2. MENO/HESLO
   Podporovaní poskytovatelia:
   • První certifikační autorita, a.s.

Zmeny potvrďte kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ na karte „Používateľský profil pre zaručenú konverziu“ a následne kliknite na tlačidlo „Uložiť“ na karte „Nastavenia aplikácia“.Späť na často kladené otázky