Aktuálne trendy v oblasti IT smerujú ku stále výraznejšiemu podielu cloudových a manažovaných služieb v IT architektúrach firiem a organizácií. Organizácie čím ďalej tým častejšie využívajú možnosť budovať svoje IT architektúry nie len na báze vlastnej infraštruktúry, ale aj v kombinácii s externými poskytovateľmi cloudových a manažovaných služieb.

Tento trend je motivovaný mnohými nespornými výhodami, ktorými sú hlavne:

  • Znižovanie investičných nákladov
  • Priamy a vypočítateľný vzťah medzi prevádzkovými nákladmi a skutočnou spotrebou služieb
  • Možnosť sústrediť sa na hlavné obchodné a prevádzkové činnosti organizácie
  • Vysoká profesionálna kvalita využívaných služieb
  • Garancia SLA parametrov využívaných služieb
  • Schopnosť flexibilne sa prispôsobiť aktuálnym prevádzkovým podmienkam

Naša spoločnosť ponúka široké portfólio cloudových a manažovaných služieb poskytovaných spoločnosťou Cisco Systems.

V prípade záujmu sa neváhajte obrátiť na našich obchodných predstaviteľov, ktorí vám poskytnú potrebné informácie a vypracujú cenovú ponuku. Príslušné obchodné kontakty sú uvedené v popisoch jednotlivých služieb.

Zoznam a popis ponúkaných služieb: