V súvislosti so zmenou uvádzania podpisovej politiky do vytváraných podpisov a pečatí je potrebná:

  1. Aktualizácia balíka D.Suite/eIDAS
    Aktualizovaný balík KEP komponentov D.Suite/eIDAS je potrebné nainštalovať z https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie alebo https://www.ditec.sk/produkty/informacie_pre_pouzivatelov_aplikacii_pre_kep
  2. zároveň v aplikácii D.PDF Signer je potrebné nastaviť podľa Používateľskej príručky https://doc.ditec.sk/download/dpdf_signer/DPDF_Signer_UserManual.pdf, kapitola 7.1 novú podpisovú politiku s identifikátorom urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.3 a nastavenia uložiť, alebo postupovať podľa nižšie uvedeného postupu:

Nastavenie podpisovej politiky v aplikácii D.PDF Signer

V aplikácii D.PDF Signer stlačte tlačidlo Nastavenia:

D.PDF.Signer - Nastavenia

Zobrazí sa Vám okno s nastaveniami. Vyberte si záložku Parametre podpisu a do poľa Podpisová politika vložte tento reťazec: urn:oid:1.3.158.36061701.1.2.3

D.PDF.Signer - Parametre podpisu

Nastavenia uložte.

Overte si u OVM alebo iného subjektu, kam budete vytvorené podpisy PDF dokumentov zasielať, či ich informačné systémy umožňujú spracovanie povinného eIDAS formátu podpisu XAdES+ASiC. Ak áno, odporúčame v nastaveniach aplikácie D.PDF Signer nastaviť takisto pole Formát podpisu na hodnotu “XAdES_ZEPbp v1.0 (ASiC)”.