1. realizovať "presun licencie" vyplnením žiadosti na webovej stránke:
    Požiadavka na presun licencie | DITEC a.s.
    O zrealizovaní presunu licencie budete informovaný notifikáciou (cca do 10min. odo odoslania žiadosti) , že môžete tou istou licenciou aktivovať D.Convert na novom zariadení.
  2. Z pôvodného zariadenia je možné realizovať export nastavení, ktoré potom viete importovať do D.Convert-u na novom zariadení pomocou postupu:
    https://ditec.sk/produkty/d_convert_zarucena_konverzia/faq/import_export_udajov
  3. Postup inštalácie aplikácie s doplnkovými aplikáciami je uvedený tu:
    https://ditec.sk/produkty/d_convert_zarucena_konverzia/faq/instalacia


Späť na často kladené otázky