Skôr než spustíte inštaláciu balíka aplikácií D.Suite/eIDAS, skontrolujte, či máte nainštalované všetky potrebné komponenty pre prácu s kartou/tokenom:

 1. Ovládače pre čítačku čipových kariet
  1. pre čítačku Gemalto a čítačku Bit4Id si ovládač môžete stiahnuť zo stránky https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie po zadaní tlačidla Zistiť operačný systém, a potom kliknutí na tlačidlo Jednotlivé aplikácie, v časti 1. Ovládač na čítačku čipových kariet
  2. pre iný typ čítačky je potrebné kontaktovať poskytovateľa čítačky
 2. Softvérové vybavenie
  1. Aplikácia pre eID – v prípade použitia elektronického občianskeho preukazu. Inštalačný súbor si môžete stiahnuť zo stránky https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie po kliknutí na tlačidlo Zistiť operačný systém, a potom kliknutí na tlačidlo Jednotlivé aplikácie, v časti 2. Aplikácia pre eID (na prihlásenie, verzia 3.3).
  2. Aplikácia Secure Store Card Manager – v prípade použitia certifikátu pre podpisovanie od poskytovateľa I.CA. Inštalačný súbor si môžete stiahnuť zo stránky https://www.ica.cz/aplikacie-stiahnutie, v časti I.CA SecureStore
  3. Aplikácia CardOS API – v prípade použitia certifikátu pre podpisovanie od poskytovateľa Disig. Inštalačný súbor si môžete stiahnuť podľa návodu na stránke http://dsrv.disig.sk/download/cardos/siemensapi_navod.pdf
 3. Kontrola funkčnosti komunikácie softvérového vybavenia s kartou/tokenom
  1. pre eID je potrebné skontrolovať, či je nadviazaná komunikácia aplikácie pre eID s občianskym preukazom s čipom napr. prihlásením sa na http://www.slovensko.sk
  2. pre certifikáty od poskytovateľa I.CA je potrebné skontrolovať, či je nadviazaná komunikácia karty s aplikáciou SecureStore Card Manager pomocou spustenia aplikácie SecureStore Card Manager a zobrazenia daného certifikátu v aplikácii.
  3. pre ostatné karty/tokeny je potrebné skontrolovať, či je nadviazaná komunikácia s potrebnou aplikáciou podľa postupu daného poskytovateľa karty/tokenu.

Pre správne fungovanie aplikácie D.Signer/XAdES pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu je potrebné:

 • mať splnené systémové požiadavky, ktoré sú spísané na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie, po zadaní tlačidla Zistiť operačný systém a stlačení na tlačidlo Jednotlivé aplikácie v časti 3. Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS), ako aj v Inštalačnej príručke D.Suite/eIDAS v časti Dokumentácia v kapitole 3. Systémové požiadavky.
 • Pred inštaláciou jednotlivých aplikácií balíka D.Suite/eIDAS (pre OS Windows) alebo aplikácie D.Launcher je potrebné mať zatvorené internetové prehliadače.
 • Po inštalácii, resp. aktualizácii musí byť aplikácia D.Launcher spustená na danom počítači pre každého používateľa aspoň raz, aby vygenerovala potrebné SSL certifikáty pre zabezpečenie komunikácie medzi webovým prehliadačom a aplikáciou D.Launcher, a je potrebné potvrdiť inštaláciu CA certifikátu.
 • Pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu sa aplikácia pre podpisovanie D.Signer/XAdES a aplikácia D.Launcher nespúšťajú manuálne, ale sa spustia automaticky po stlačení tlačidla ‘Podpísať‘ na danom portáli.
 • Ak chcete vytvárať KEP pomocu elektronického občianskeho preukazu, eID Klienta (resp. EAC MW klienta) a nastavený spôsob prístupu k eID karte je prostredníctvom PKCS#11 knižnice, tak je potrebné zvoliť slot s identifikátorom Sig_ZEP. D.Signer XAdES Java Nastavenia
 • Portálové riešenia niektorých orgánov verejnej moci podporujú iba internetový prehliadač MS Internet Explorer, o čom na svojich stránkach klientov informujú. To však znamená, že na operačných systémoch macOS a Linux nie je možné tieto portály plnohodnotne používať.