• Akú prílohu má výsledný dokument konvertovaný z listinnej podoby do elektronickej?

  Výsledný súbor je formát typu .asice
  Formát súboru asice
 • Čo všetko výsledný dokument obsahuje?

  Výsledný dokument obsahuje – konvertovaný pdf dokument, osvedčovaciu doložku zaručenej konverzie, parametre podpisu mandátnym certifikátom a časovú pečiatku. Obsah výsledného dokumentu
 • Ako si môžem overiť, či je výsledný dokument v poriadku?

  Výsledný dokument môžeme otvoriť pomocou aplikácie D.Viewer .NET (je súčasťou balíka D.Suite/eIDAS ) a v nej si skontrolovať, či obsahuje všetky potrebné súčasti. Zároveň je možné skontrolovať dokument cez informatívnu službu overenia: https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzba-overenia-zep
 • Ako môžem zobraziť osvedčovaciu doložku v čitateľnom tvare?

  1. Otvorte si Váš prekonvertovaný dokument. Otvorí sa Vám v aplikácii D.Viewer .NET.
  2. V hornom Menu otvorte záložku Formuláre.
  3. Otvorí sa vám okno Prehľad formulárov.
  4. Vpravo dole stlačte tlačidlo Aktualizovať.
  5. Po aktualizácii aplikáciu D.Viewer .NET vypnite a znovu zapnite.


Späť na často kladené otázky