Po nainštalovaní zostane na pracovnej ploche ikony pôvodnej verzie aplikácie D.Convert a ikona novej verzie aplikácie D.Convert-1.

Ikony dvoch rôznych verzií

Pôvodnú verziu D.Convert je potrebné odinštalovať.
Kliknutím na tlačidlo Štart/Programy sa zobrazia v záložke Ditec,a.s obe verzie aplikácie D.Convert.
Pôvodná je D.Convert.

Štart - programy

Na pôvodnú ikonu aplikácie je potrebné stlačiť pravým tlačidlom a vybrať položku Odinštalovať.

Odinštalovať

Zobrazí sa okno, kde sú nainštalované programy a sú tam obe verzie aplikácie D.Convert.

Programy s dvoma verziami aplikácie

Pôvodnú aplikácie D.Convert je potrebné odinštalovať.

Odinštalovať

Zostane iba nová verzia aplikácie D.Convert-1

Po odinštalovaní zostane len 1 verzia programu

Späť na často kladené otázky