Universe

DITEC - data information technology & expert consulting

Naša spoločnosť pôsobí na trhu informačných technológií od roku 1992. Počas uplynulých rokov sme sa vypracovali na pozíciu jedného z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT v Slovenskej republike. Nie sme iba dodávatelia informačných technológií, ale komplexne riešime problémy našich zákazníkov - od analýzy a optimalizácie procesov, cez návrh potrebných informačných systémov, ich implementáciu, po nasadenie spolu s potrebnými technológiami. Samozrejmosťou je podpora ich prevádzky a aktívna participácia na ich ďalšom rozvoji. Hovoríme rečou našich zákazníkov a necháme ich sústrediť sa na jadro ich podnikania - IT vyriešime my. Ich problémy prekladáme do reči informačných technológií. Nebránime sa vytváraniu unikátnych riešení na mieru, prispôsobených špecifickým potrebám našich zákazníkov.

Využite naše skúsenosti, nechajte nás preložiť Vaše obchodné a pracovné procesy do reči bitov a bajtov.
My necháme pracovať moderné informačné technológie pre Vás.

Hybridné IT, Cloudové a menežované služby

Aktuálne trendy v oblasti IT smerujú ku stále výraznejšiemu podielu cloudových a menežovaných služieb v IT architektúrach firiem a organizácií. Organizácie čím ďalej tým častejšie využívajú možnosť budovať svoje IT architektúry nie len na báze vlastnej infraštruktúry, ale aj v kombinácii s externými poskytovateľmi cloudových a menežovaných služieb. Tento trend je motivovaný mnohými nespornými výhodami, ktorými sú hlavne:

 • Znižovanie investičných nákladov
 • Priamy a vypočítateľný vzťah medzi prevádzkovými nákladmi a skutočnou spotrebou služieb
 • Možnosť sústrediť sa na hlavné obchodné a prevádzkové činnosti organizácie
 • Vysoká profesionálna kvalita využívaných služieb
 • Garancia SLA parametrov využívaných služieb
 • Schopnosť flexibilne sa prispôsobiť aktuálnym prevádzkovým podmienkam
 • Spoločnosť DITEC a.s. vám ponúka široké portfólio cloudových
  a menežovaných služieb poskytovaných spoločnosťou Cisco Systems.

V prípade záujmu sa neváhajte obrátiť na našich obchodných predstaviteľov, ktorí vám poskytnú potrebné informácie a vypracujú cenovú ponuku. Príslušné obchodné kontakty sú uvedené v popisoch jednotlivých služieb.

Zoznam a popis ponúkaných CISCO služieb:

Sídlo spoločnosti

 • DITEC, a. s.
 • Bratislava Business Center V (BBC V)
 • Plynárenská 7/C (blok C)
 • 821 09 Bratislava

Kontakty

 • Recepcia spoločnosti je na 7. poschodí
 • Tel: +421 2 58 222 222
 • Fax: +421 2 58 222 777
 • e-mail: ditec@ditec.sk